Pozwolenie środowiskowe

Atest środowiskowy

Nadzór EPA w Bella Center 18 marca 2011 r

Drogi Peterze Bladt,

dziękujemy za przesłanie duńskiej deklaracji zgodności dla silnika 46 KM Diesel Bladt Marine, numer seryjny 01100108, WPA skierował 18 marca. Oświadczenie uznaje się niniejszym za zatwierdzone przez EPA.

Ponieważ przesłali Państwo również duński podręcznik zawierający instrukcje instalacji i konserwacji silnika, udowodnili Państwo, że posiadają dokumenty wymagane na mocy rozporządzenia wykonawczego nr 1535 z dnia 22 grudnia 2004 r. dotyczącego hałasu i emisji do powietrza ze statków wycieczkowych.

Jak wspomniano w poprzednich pismach, monitoring w tej sprawie został niniejszym zakończony w dniu dzisiejszym.

Serdeczne pozdrowienia,

Jesper Forup Stubkjaer
Agencja Ochrony Środowiska, Inżynieria Środowiska
Telefon bezpośredni: (+45) 72 54 43 03
Faks: 33 32 22 28