Informacje o witrynie

Tłumaczenie na język polski*

*wiążącą wersją jest wersja oryginalna w języku angielskim lub niemieckim

Informacje zgodnie z ust. 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

Peter Bladt
BLADT DIESEL A/S
Stegholt 11
DK-6200 Aabenraa

Kontakt

Telefon: 017676898342
E-mail: peter@bladtdiesel.de

Adres pocztowy

BLADT DIESEL A/S
Peter Bladt
Grönfahrtweg 22
24955 Harrislee
Niemcy

Numer identyfikacyjny VAT

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z ust. 27a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE812639071

Osoba odpowiedzialna za redakcję

Peter Bladt
Stegholt 11
DK-6200 Aabenraa
Dania

Rozwiązywanie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w ogłoszeniu na stronie.

Postępowanie rozstrzygające spory przed konsumencką komisją arbitrażową

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed konsumencką komisją arbitrażową.